OFERTA


   Witamy na naszej stronie,

swoją ofertę kierujemy do osób indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych.

   Posiadamy kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji dużych projektów.


   Prace sytuacyjno wysokościowe:

  1. Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
  2. Pomiary realizacyjne:
    • Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych.
    • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
  3. Pomiary inwentaryzacyjne.
  4. Pomiary Sytuacyjno Wysokościowe.
  5. Geodezyjna Obsługa Budowy:
    • budynków mieszkalnych,
    • komercyjnych,
    • gazociągów,
    • wodociągów,
    • kanalizacji,
    • linii energetycznych,
    • telekomunikacyjnych,
    • innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych.
  6. Pomiary Kontrolne, Badanie Odkształceń i Przemieszczeń Obiektów
Prace geodezyjno - prawne:
  1. Klasyfikacja gruntów.
  2. Badanie stanów prawnych nieruchomości.
  3. Podziały nieruchomości.
  4. Rozgraniczenia nieruchomości.
  5. Wznowienia granic nieruchomości.
  6. Sporządzanie map do celów prawnych.
Prace specjalistyczne:
  1. Pomiar objętości mas ziemnych.
  2. Pomiar wysokości punktów niedostępnych.
  3. Pomiary kontrolne, kominów , masztów itp.
  4. Pomiar pól powierzchni działek przy dopłatach z Unii Europejskiej.


   Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zapewniając usługi na najwyższym pozimie, spełniając oczekiwania klienta. Wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny oraz nowoczesne technologie satelitarne GPS - firmy Leica.


Zapraszamy do współpracy z nami.


www.geo.ostroda.pl